Napi Áhítat - 2021.02.05. (Péntek)

János 2,13-25.

13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 

14 A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. 

15 Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, 

16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából! 

17 Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.”

18 A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? 

19 Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. 

20 Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? 

21 Ő azonban testének templomáról beszélt. 

22 Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. 

23 Amikor Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. 

24 Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, 

25 és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.

Zsoltárok 37,5-6.

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.