Napi Áhítat - 2021.02.16. (Kedd)

János 6, 52-71.

52. Tusakodnak azért a zsidók egymás között, és ezt mondták: Mimódon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?

53. Mondta azért nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.

54. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

55. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.

56. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.

57. Amiként elküldött engem az élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam.

58. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá; nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.

59. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban.

60. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, azt mondták: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?

61. Jézus pedig tudta, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondta nekik: Titeket ez megbotránkoztat?

62. Mi lesz akkor, ha meglátjátok az embernek Fiát felszállni oda, ahol azelőtt volt?!

63. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet.

64. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.

65. És mondta: Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva neki.

66. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül és nem jártak többé vele.

67. Mondta azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-e menni?

68. Felelt neki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.

69. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

70. Felelt nekik Jézus: Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? és egy közületek ördög.

71. Értette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.

Jeremiás 33,3.

Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.