Napi Áhítat - 2021.02.25. (Csütörtök)

János 8, 37-47.

37. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

38. Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoktól hallottatok.

39. Ezt mondták neki: A mi atyánk Ábrahám. Mondta nekik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

40. De mégis meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

41. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondták azért neki: Mi nem paráznaságból születtünk; egy atyánk van, az Isten.

42. Jézus ezt mondta nekik: Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származom és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem.

43. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.

44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

45. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem.

46. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek nekem?

47. Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; ti azért nem hallgatjátok, mert nem vagytok az Istentől valók.

Ézsaiás 38, 5.

Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, íme, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.