Napi Áhítat - 2021.02.26. (Péntek)

János 8, 48-59.

48. Azt mondták neki a zsidók: Vajon mi nem jól mondjuk-e, hogy samáriai vagy, és ördög van benned?

49. Jézus ezt felelte neki: Nincs én bennem ördög; hanem tisztelem az én Atyámat, és ti gyaláztok engem.

50. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van aki keresi és megítéli.

51. Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha.

52. Mondták azért neki a zsidók: Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is; és te azt mondod: Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem ízleli meg a halált sohasem.

53. Avagy te nagyobb vagy-e a mi atyánknál Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak: kinek tartod magadat?

54. Jézus ezt felelte: Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,

55. És nem ismeritek őt: de én ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.

56. Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

57. Azt mondták ezért a zsidók: Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?

58. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

59. Köveket ragadtak, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzött, kiment a templomból, átment közöttük; és eltávozott onnan.

Zsoltárok 68, 36.

Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!