Napi Áhítat - 2021.02.28. (Vasárnap)

János 9, 13-34.

13. Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.

14. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt.

15. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mimódon jött meg a látása? Ő pedig mondta nekik: Sarat tett szemeimre, megmosakodtam, és most látok.

16. Mondták azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás lett közöttük.

17. Újra mondták a vaknak: Te mit gondolsz ő róla, aki megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta: Hogy próféta.

18. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és megjött a látása, mígnem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása,

19. És megkérdezték azokat: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? mimódon lát hát most?

20. Azt felelték annak szülei: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született:

21 .De mimódon lát most, azt nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról.

22 .Ezeket mondták annak szülei, mivelhogy féltek a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, ki kell zárni a gyülekezetből.

23 .Ezért mondák annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek.

24. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és azt mondták neki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.

25. Felelt azért az és mondta: Hogy bűnös-e, nem tudom: egyet tudok, hogy vak voltam, most látok.

26. Újra mondták pedig neki: Mit csinált veled? Mimódon nyitotta meg a szemeidet?

27. Ezt válaszolta nekik: Már mondtam nektek és nem halljátok: miért akarjátok újra hallani? avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni?

28. Szidalmazák azért őt: Te vagy az ő tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk.

29. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.

30. Válaszolt az ember és mondta nekik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta.

31. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.

32. Örök időtől fogva nem hallotta senki, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.

33. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem tudott volna cselekedni.

34. Ezt válaszolták erre: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kivetették őt.

Jeremiás 15, 21.

És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából.