Napi Áhítat - 2021.03.04. (Csütörtök)

János 10, 31-42.

31. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt.

32. Felelt nekik Jézus: Sok jó dolgot mutattam nektek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?

33. A zsidók, mondták neki: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

34. Jézus azt válaszolta: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: Istenek vagytok?

35 .Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten beszéde szólt (és az írás fel nem bontható),

36 .Arról mondjátok-e, akit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondtam: Az Isten Fia vagyok?!

37. Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nekem;

38. Ha pedig azokat cselekszem, de nekem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok.

39. Ismét meg akarták azért őt fogni; de kiment a kezük közül.

40. És újra elment túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt; és ott maradt.

41. És sokan mentek hozzá és mondják, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, amit János e felől mondott, igaz volt.

42. s sokan hittek ott ő benne.

Jób 17, 8. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.