Napi Áhítat - 2021.03.06. (Szombat)

János 11, 45-57.

45. Sokan hittek azért benne a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett.

46. De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, amiket Jézus cselekedett.

47. Egybegyűjtötték azért a papifejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondták: Mit cselekedjünk? mert ez az ember sok csodát tesz.

48. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne: és eljönnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet.

49. Egy pedig közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, monda nekik: Ti semmit sem tudtok.

50. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.

51. Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap volt, és megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért;

52. És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse.

53. Attól naptól azért azon tanakodtak, hogy őt megöljék.

54. Jézus azért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan arra a vidékre, ami a pusztához közel van, egy Efraim nevű városba; és ott tartózkodott a tanítványaival.

55. Közel volt pedig a zsidók húsvétja: és sokan mentek fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak.

56. Keresték azért Jézust, és mondták egymással a templomban állva: Mit gondoltok, hogy fel sem jön az ünnepre?

57. A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsot adtak, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse, hogy elfogják őt.

2. Mózes 6, 6.

Ezért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól és megszabadítalak titeket az ő rabszolgaságukból és megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.