Napi Áhítat - 2021.03.07. (Vasárnap)

János 12, 1-8.

  1. Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból.

2. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel; Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ülnek vele az asztalnál.

3. Mária azért elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával; a ház pedig megtelt a kenet illatával.

4. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulni készült:

5. Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek?

6. Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, ellopta.

7. Mondta azért Jézus: Hagyj békét neki; az én temetésem idejére tartogatta ezt.

8. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem mindenkor vagyok.

1. Mózes 22, 17-18.

Megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.