Napi Áhítat -2021.03.16. (Kedd)

János 13, 21-30.

21. Mikor ezeket elmondta Jézus, igen megrendült lelkében, s bizonyságot tett, és mondta: Bizony, bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul engem.

22. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről beszél.

23. Egy pedig a tanítványai közül, aki a Jézus kebelén nyugodott, akit szeret Jézus.

24. Intett azért neki Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól?

25. Ő pedig a Jézus közelébe hajolt, monda neki: Uram, ki az?

26. Jézus így felet: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártotta a falatot, odaadta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.

27. És a falat után akkor belement abba a Sátán. Mondta azért neki Jézus: amit cselekszel, hamar cselekedjed.

28. Ezt pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta neki.

29. Némelyek ugyanis állítják, mivelhogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta neki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a szegényeknek.

30. Az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment: pedig éjszaka volt.

4. Mózes 23, 19.

Nem ember az Isten, hogy hazudjon és nem embernek fia, hogy megváltozna. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-e valamit, hogy azt ne teljesítené?