Napi Áhítat - 2021.03.19. (Péntek)

János 14, 1-11.

  1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.

2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.

3. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

4. És hogy hová megyek én, tudjátok; az utat is tudjátok.

5. Mondta neki Tamás: Uram, nem tudjuk, hogy hová mész; mimódon tudhatjuk azért az utat?

6. Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam.

7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.

8. Mondta neki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nékünk!

9. Mondta neki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Fülöp? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nekünk az Atyát?

10. Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

11. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem.

Zsoltárok 23, 2-3.

Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.