Napi Áhítat - 2021.03.23. (Kedd)

János 15, 18-27.

18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.

19. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

20. Emlékezzetek meg a beszédekről, amelyeket én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.

21. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem.

22. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük: de most nincs mentségük az ő bűneikre.

23. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is.

24. Ha a cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat.

25. De azért lett így, hogy beteljesedjen a mondás, amely megiratott az ő törvényükben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

26. Mikor pedig eljön majd a Vígasztaló, akit én küldök nektek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

27. De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok.

Ézsaiás 11, 3.

És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik.