Napi Áhítat - 2021.03.24. (Szerda)

János 16, 1-15.

  1. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok.

2. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki megöl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

3. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.

4. Ezeket pedig azért beszéltem nektek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam nektek. De ezeket nem mondtam nektek kezdetben, mivelhogy veletek voltam.

5. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem; és senki sem kérdezi tőlem közületek: Hova mégy?

6. Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem nektek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket.

7. De én az igazat mondom nektek: Jobb nektek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

8. És ő, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;

10. És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;

11. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.

12. Még sok mondani lenne hozzátok, de most nem tudjátok elhordozni.

13. De mikor eljön ő, az igazságnak Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert ő nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.

14. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek.

15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek.

Malakiás 3, 17.

És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.