Napi Áhítat - 2021.04.02. (Péntek)

János 19, 28-37.

28. Ezután tudta Jézus, hogy ezennel minden elvégeztetett, hogy beteljesedjen az írás, mondta: Szomazom.

29. Volt pedig ott egy ecettel teli edény. Azok azért a szivacsot megtöltve ecettel, és izsópra tűzték, és oda vitték az ő szájához.

30. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta: Elvégeztetett! És lehajtotta fejét, kilehelte lelkét.

31. A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, (mert annak a szombatnak napja nagy nap volt) kérték Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és vegyék le őket.

32. jöttek azért a katonák, és megtörték az elsőnek lábszárait és a másikét is, aki ő vele együtt feszíttetett meg;

33. Mikor pedig Jézushoz értek és látták, hogy ő már halott, ezért nem törték meg az ő lábszárait;

34. Az egyik katona közül dárdával megdöfte az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból.

35. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága; és az tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek.

36. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás: Az ő csontja meg ne törettessék.

37. Másutt ismét így szól az írás: Néznek majd arra, akit általszegeztek.

 Jeremiás siralmai 3, 31-33.

Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.