Napi Áhítat - 2021.05.26. (Szerda)

Ap. Csel. 2, 37-47.

37. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak?

38. Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!

41. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

42. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

43. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.

44. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.

45. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.

46. Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben;

47. dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

1.Krónika 16, 8-13.

8. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!

9. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!

10. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!

11. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!

12. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire,

13. ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott!