Napi Áhítat - 2021.05.30. (Vasárnap)

Ap. Csel. 4, 5-12.

5. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók;

6. Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja.

7. Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?

8. Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei!

9. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg,

10. tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen.

11. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek,

12. és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.

Ézsaiás 11, 3-5.

3. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,

4. hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.

5. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.