Napi Áhítat - 2021.08.12. (Csütörtök)

Zsidók 5, 1-10.

1.Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért.

2.Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.

3.Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni.

4.Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is.

5.Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.”

6.Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.”

7.Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.

8.Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,

9.és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

10.Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.

1.Sámuel 17, 37.

Azután ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Hát menj, az Úr legyen veled!