Napi Áhítat - 2021.08.20. (Péntek)

Zsidók 7, 11-25.

11.Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által – mert a nép ez alatt kapta a törvényt –, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jöjjön el, aki nem Áron rendje szerint való?

12.Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is.

13.Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál.

14.Mert ismeretes, hogy a mi Urunk Júdából származott, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes.

15.És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan eljön egy másik pap,

16.aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint.

17.Mert róla szól a bizonyságtétel: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.”

18.A korábbi parancsolatot Isten eltörli ugyan, mivel az erőtlen és haszontalan,

19.mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de ugyanakkor jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk őhozzá.

20.Ezenkívül: Jézus nem eskü nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká –,

21.hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; pap vagy te örökké.”

22.Ezért Jézus jobb szövetségnek lett a kezesévé.

23.És azok többen voltak papok, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak szolgálatukban;

24.az ő papsága viszont örökkévaló, mivel ő megmarad örökké.

25.Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.

1.Mózes 4, 7.

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!