Napi Áhítat - 2021.09.13. (Hétfő)

Zsidók 12, 18-24.

18.Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez

19.vagy trombitaharsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk.

20.Mert nem bírták elviselni a parancsot: „Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni!”

21.És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt: „Félelem fogott el és remegés.”

22.Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez,

23.az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez,

24.az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére.

2.Sámuel 22, 17-20.

17.Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.

18.Megmentett engem ellenségem hatalmából, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam.

19.Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.

20.Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.