Napi Áhítat - 2021.10.09. (Szombat)

Lukács 2, 21-40.

21.Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.

22.És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak,

23.amint meg van írva az Úr törvényében, hogy „minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék”;

24.és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát”.

25.És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta.

26.Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.

27.A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak,

28.akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta:

29.Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel,

30.mert meglátta szemem üdvösségedet,

31.amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,

32.hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.

33.A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott,

34.Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak

35.– a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

36.Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után,

37.és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.

38.Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

39.Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe.

40.A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.

Zsoltárok 51, 12-14.

12.Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

13.Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem.

14.Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.