Napi Áhítat - 2021.10.12. (Kedd)

Lukács 3, 21-38.

21.Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,

22.leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.

23.Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié;

24.ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé,

25.ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé,

26.ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé;

27.ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié,

28.ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré;

29.ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié,

30.ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé;

31.ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé,

32.ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné,

33.ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé;

34.ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré,

35.ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé,

36.ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké;

37.ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné,

38.ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

1.Sámuel 3, 18-21.

18.Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta: Ő az Úr. Tegye azt, amit jónak lát.

19.Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és igéiből semmit sem hagyott beteljesületlenül.

20.És megtudta egész Izráel Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt.

21.Az Úr még többször is megjelent Sílóban, és kijelentette magát az Úr Sámuelnek igéje által Sílóban.