Napi Áhítat - 2021.10.13. (Szerda)

Lukács 4, 1-13.

1.Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott

2.negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.

3.Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.

4.Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”.

5.Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, 

6.és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom.

7.Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.

8.Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”

9.Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magad,

10.mert meg van írva: „Megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged,

11.és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”

12.Jézus így válaszolt neki: Megmondatott: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.”

13.Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre.

Példabeszédek 3, 1-3.

1.Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

2.mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!

3.A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!