Napi Áhítat - 2021.10.16. (Szombat)

Lukács 4, 38-44.

38 A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és kérték Jézust, hogy segítsen rajta. 

39 Jézus ekkor fölé hajolva ráparancsolt a lázra, mire az elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik.

40 Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. 

41 Sok emberből ördögök is kimentek, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia! De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus.

42 Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. 

43 Ő azonban ezt mondta nekik: Más városokban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. 

44 És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

Zsoltárok 34, 5-9.

5 Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. 

6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. 

7 Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. 

8 Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.

9 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.