Napi Áhítat - 2021.10.26. (Kedd)

Lukács 7, 11-17.

11 Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. 

12 Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. 

13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj! 

14 Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel! 

15 Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

16 Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. 

17 Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken.

Zsoltárok 68, 4-5.

4 De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek. 

5 Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat a pusztában száguldónak! Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt!