Napi Áhítat – 2022.03.21. (Hétfő)

Ézsaiás 32, 9-20.

9 Ti, könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti, elbizakodott leányok, figyeljetek beszédemre!

10 Alig egy év múlva reszketni fogtok, ti, elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés! 

11 Borzadjatok, ti, könnyelműek, reszkessetek, ti, elbizakodottak! Vetkőzzetek meztelenre, csak ágyékkötőt öltsetek! 

12 Mellet verve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, a termő szőlőtőkét, 

13 népem termőföldjét, melyet fölver a tövis és a gaz, és a vigadozó város sok vidám házát!

14 Mert üres lesz a palota, elnémul a város zaja. A várhegy és a bástya örökre állatok búvóhelye lesz, zebrák viháncolnak ott, és nyájak legelésznek.

15 Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

16 A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol.

17 Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké. 

18 Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban.

19 De jégeső hull, és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben.

20 Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat.

Filippi 1, 4.

4 És mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért.