Napi Áhítat – 2022.04.26. (Kedd)

1.Korinthus 14, 26-38.

26 Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja! 

27 Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egyvalaki pedig magyarázza meg! 

28 Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és Istenhez! 

29 A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg! 

30 De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el! 

31 Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. 

32 A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak. 

33 Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, 

34 az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.

35 Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert szégyen az asszonyra, ha a gyülekezetben beszél. 

36 Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? 

37 Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy Lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. 

38 És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. 

39 Ezért, testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken szólást se akadályozzátok! 

40 Azonban minden illendően és rendben történjék!

Habakuk 2, 14.

14 De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.