Napi Áhítat – 2022.09.27. (Kedd)

2.Sámuel 22, 26-51.

26 A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen. 

27 A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. 

28 Az elesett népet megsegíted, de ha kevély embert látsz, azt megalázod. 

29 Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat küld nekem a sötétbe. 

30 Veled a rablóknak is nekirontok; ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. 

31 Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek. 

32 Van-e Isten az Úron kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül? 

33 Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent. 

34 Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magaslatokra állít engem. 

35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 

36 Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. 

37 Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim. 

38 Üldözöm és elpusztítom ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. 

39 Végeztem velük, szétzúztam őket. Nem kelnek föl többé, lábaim elé hanyatlottak. 

40 Felruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat. 

41 Megfutamítottad ellenségeimet, gyűlölőimet elpusztíthattam. 

42 Széjjelnéznek, de nincs szabadító, az Úrra néznek, de ő nem válaszol. 

43 Összezúzom őket, mint a föld porát, összetiprom, széttaposom, mint az utca sarát. 

44 Megmentettél lázadó népemtől, megőrzöl, népek fejévé teszel, oly nép szolgál nekem, melyhez nem volt közöm. 

45 Idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám, 

46 mert elepednek az idegenek, reszketve bújnak elő rejtekükből. 

47 Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék Isten, szabadító kősziklám! 

48 Bosszút áll értem az Isten, és népeket vet alám. 

49 Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól. 

50 Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek,

51 mert nagy győzelmet adtál királyodnak, hűséges maradtál fölkentedhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.

1.Korinthus 6, 17.

17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele.