Napi Áhítat – 2022.10.07. (Péntek)

Márk 3, 20-35.

20 Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. 

21 Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott.

22 A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. 

23 Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt? 

24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország; 

25 és ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn. 

26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen támad, és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. 

27 Viszont az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát.

28 Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak, 

29 de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké.

30 Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne.

31 Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. 

32 Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki: Íme, anyád és a testvéreid odakint keresnek téged! 

33 De ő így válaszolt nekik: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? 

34 És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt: Íme, az én anyám és az én testvéreim. 

35 Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám.

Zsoltárok 2, 8.

8 Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget.