Napi Áhítat – 2022.10.20. (Csütörtök)

Márk 8, 1-10.

1 Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: 

2 Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük; 

3 ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. 

4 Tanítványai így feleltek: Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jóllakatni itt a pusztában? 

5 Megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták: Hét. 

6 Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. 

7 Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. 

8 Ettek és jóllaktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét kosárral, 

9 pedig mintegy négyezren voltak. Ezek után elbocsátotta őket, 

10 és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére.

Ézsaiás 11, 1-6.

1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.

2 Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

3 Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,

4 hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.

5 Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.

6 Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.