Napi Áhítat – 2023.02.22. (Szerda)

Efézus  4, 17-24.

17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint.

18 Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. 

19 Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. 

20 Ti azonban nem így tanultátok Krisztust; 

21 ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban: 

22 vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;

23 újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 

24 öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.

1.Mózes 15, 6.

Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul.