Napi Áhítat – 2023.02.27. (Hétfő)

Efézus  6, 1-10.

1 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.

2 „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,

3 mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. 

4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

5 Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak.

6 Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, 

7 jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, 

8 mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. 

9 Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem személyválogató.

10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.

Zsoltárok 118, 24.

Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!