Napi Áhítat – 2023.04.08. (Szombat)

1.Thessalonika 4, 1-12.

1 Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. 

2 Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. 

3 Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, 

4 hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, 1Pt 3,7 

5 nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; 

6 és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla.

7 Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. 

8 Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja.

9 A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, 

10 és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, 

11 és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. 

12 A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire.

Józsué 21, 45.

Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izráel házának tett, mind beteljesedett.