Napi Áhítat – 2023.04.13. (Csütörtök)

1.Thessalonika 5, 12-28.

12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 

13 Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben! 

14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 

15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. 

16 Mindenkor örüljetek, 

17 szüntelenül imádkozzatok, 

18 mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 

19 A Lelket ne oltsátok ki, 

20 a prófétálást ne vessétek meg, 

21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 

22 a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!

23 A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 

24 Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 

25 Testvéreim, imádkozzatok értünk is! 

26 Köszöntsetek minden testvért szent csókkal! 

27 Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! 

28 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

1.Sámuel 30, 6.

Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól.