Napi Áhítat – 2023.04.23. (Vasárnap)

Filippi 2, 1-11.

1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, 

2 akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. 

3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; 

4 és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. 

5 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 

6 aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 

7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 

8 megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 

10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké;

11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Ézsaiás 9, 3.

Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak.