Napi Áhítat – 2023.08.09. (Szerda)

Lukács 3, 21-38.

21 Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, 

22 leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.

23 Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié; 

24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé, 

25 ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé, 

26 ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé; 

27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié, 

28 ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 

29 ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié, 

30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé; 

31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 

32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 

33 ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé; 

34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, 

35 ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 

36 ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 

37 ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 

38 ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

Példabeszédek 16, 32.

Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.