Napi Áhítat – 2023.11.14. (Kedd)

1.Krónikák 16, 8-22.

8 Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 

9 Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! 

10 Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! 

11 Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 

12 Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 

13 ti, Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 

14 Ő, az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. 

15 Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára, 

16 amelyet Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. 

17 Jákób elé tárta, elrendelte, Izráelnek örök szövetségül: 

18 Neked adom – mondta – Kánaán földjét kiosztott örökségül! 

19 Akkor még alig néhányan voltatok, kevesen éltetek ott mint jövevények. 

20 Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. 

21 De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk: 

22 Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok! 

2.Thessalonika 1, 11.

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.