Napi Áhítat – 2024.03.09. (Szombat)

Zsoltárok 35, 15-28.

15 De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül. 

16 Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem. 

17 Uram, meddig tűröd ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól! 

18 Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. 

19 Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek. 

20 Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön. 

21 Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam: Saját szemünkkel láttunk! 

22 Láttad mindezt, Uram! Ne hallgass, Uram, ne légy távol tőlem! 

23 Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem! 

24 Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek! 

25 Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! Ne mondhassák: Végeztünk vele! 

26 Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben! 

27 Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja! 

28 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.

Lukács 2, 36-38.

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.