Rólunk

Rólunk

Gyülekezetünkre a családiasság, a közvetlen stílus, a barátságos, szeretetteljes, elfogadó légkör jellemző.

Szeretjük a szívből jövő, színvonalas dicsőítést, vágyjuk és átéljük a Szent Szellem ajándékainak és csodáinak működését.

Hangsúlyt fektetünk az Isten Igéje tekintéllyel való hirdetésére, annak gyakorlatba ültetésére.

Fontosnak tartjuk a kegyelem általi megerősödést, a Krisztusi jellem fejlesztését, küldetésünk hatékony betöltését. Jelmondatunk: „Jézus bennünk, általunk”

Célunk, hogy akik a Gyülekezethez csatlakoztunk, minél előbb eljussunk az érett korra, s Jézus tanítványaként élve, Szentlélek erejével felhatalmazva, embereket vezessünk Istenhez, építsük a Krisztus Testét, és segítsük a rászorulókat.

Rendszeresen imádkozunk még meg nem tért barátainkért, rokonainkért, ismerőseinkért, egész nemzetünkért. Hirdetjük az evangéliumot, bizonyságot teszünk róla, mit tett Jézus Krisztus az életünkben, egyéni és közösségi keretek közt.

Egymást támogató lelkületet fejlesztünk ki. Gyakoroljuk, hogy a szolgálat által teljesedik ki a hívő ember.

Törődünk a szükségben levőkkel, elsősorban gyülekezetünk tagjaival, de a társadalom peremén élő valódi nehézségekben élőkre is odafigyelünk.