Az Ige világosság.

Kedves Testvérem!

Nagy ajándék Isten szava, a Biblia. Az Ige világosság. Ebben a világosságban lesz látható ki is vagy te igazán. Ebben a közösségben, amit a Biblia szavai teremtenek a bensődben a Szentlélek által, megváltozik a látásmódod önmagadról és a másokkal való kapcsolatodról. „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” (Efézus 5,8)

Az Ige nem csak ajándék, világosság a számunkra, hanem meg is szenteli a szívünket, gondolatainkat és beszédünket, hogy minden cselekedetünk az Ő felügyelete alatt megerősítsen minket a hétköznapok harcaiban a bűn, a sátán és a saját kívánságaink legyőzésében.

Adódhat a kérdés: De akkor hogyan is olvassam a Bibliát? Bizony nem elég csak úgy olvasni mint egy könyvet, hanem amikor olvasom Isten hozzám szóló beszédét, akkor egy eltökéltség is születik bennem, hogy meg is éljem az elolvasottakat. Az Úr felé abban mutatkozik meg szeretetünk, hogy imádságban keressük Őt. Ha igazán imádkozó emberekké válunk akkor az Ige munkálkodni fog a belső emberünkben és idővel meg fognak jelenni ennek gyümölcsei. Az Úr velünk van és győzelmet ad magunk, és minden ellenségünk felett.

Adja meg az Úr, hogy az Ő szava által szabad maradjon a szívünk arra, hogy kijelentse magát nekünk, amikor félelmek, betegségek, kételkedés, vagy bármilyen mélység fenyegeti hitünket az élő Jézus Krisztusban.

Hiszem, hogyha hűségesek vagyunk Isten Igéjéhez, és naponta olvassuk és megmaradunk annak világosságában, akkor az áldások sem maradnak el.

Budapest, 2021. január

Regőczi Szabolcs