Napi Áhítat - 2021.01.16. (Szombat)

Zsoltárok 135.

1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, 

2 akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! 

3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! 

4 Mert magának választotta Jákóbot az Úr, tulajdonává tette Izráelt. 

5 Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden istennél. 

6 Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. 

7 Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. 

8 Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. 

9 Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és összes szolgáján. 

10 Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg: 

11 Szíhón emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát. 

12 Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izráelnek. 

13 Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. 

14 Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin. 

15 A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. 

16 Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, 

17 van fülük, de nem hallanak, lehelet sincs szájukban. 

18 Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak. 

19 Izráel háza, áldjad az Urat! Áron háza, áldjad az Urat! 

20 Lévi háza, áldjad az Urat! Akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat! 

21 Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az Urat!

Lukács 3,5-6.

Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.