Napi Áhítat - 2021.01.21. (Csütörtök)

Zsoltárok 140.

1 A karmesternek: Dávid zsoltára. 

2 Ments meg, Uram, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

3 akik rosszat terveznek szívükben, mindennap háborúságot szítanak! 

4 Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. (Szela.)

5 Őrizz meg, Uram, a bűnösök hatalmától, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak gáncsolni! 

6 Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki, az út mentén csapdát állítottak nekem. (Szela.) 

7 Te vagy Istenem – mondom az Úrnak –, figyelj hát, Uram, könyörgő szavamra! 

8 Én Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján. 

9 Ne teljesítsd, Uram, a bűnös kívánságát, ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! (Szela.) 

10 A körülöttem ólálkodók fejére zúduljon az a nyomorúság, amit ajkuk felidéz! 

11 Hulljon rájuk tüzes parázs, taszítsd őket vizes gödrökbe, hogy föl ne kelhessenek! 

12 Ne maradjon meg a rágalmazó a földön, az erőszakos embert üldözze gonoszsága, míg össze nem roskad! 

13 Tudom, hogy az Úr felkarolja a nincstelenek ügyét, a szegények jogát. 

14 Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt.

 

2. Korinthus 4,13

Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk.