Napi Áhítat - 2021.01.30. (Szombat)

Zsoltárok 149.

1 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!

2 Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 

3 Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 

4 Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 

5 Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 

6 Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 

7 Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 

8 Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 

9 Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!

 

Ap. csel. 18,9-10.

Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.