Napi Áhítat - 2021.02.09. (Kedd)

János 4,43-54.

43 Két nap múlva pedig elment onnan Galileába, 

44 bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában. 

45 Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak.

46 Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. 

47 Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. 

48 Erre Jézus ezt mondta neki: Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.

49 A királyi tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem! 

50 Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. 

51 Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. 

52 Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki: Tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. 

53 Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. 

54 Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.

Zsoltárok 6,10

Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr.