Napi Áhítat - 2021.02.10. (Szerda)

János 5,1-15.

 1. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.
 2. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca van.
 3. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását.
 4. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben volt.
 5. Volt pedig ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében.
 6. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?
 7. Így felelt neki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.
 8. Monda neki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!
 9. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt.
 10. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad neked a nyoszolyádat hordanod!
 11. Felelt nekik: Aki meggyógyított engem, azt mondta nekem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj.
 12. Megkérdezték azért őt: Ki az az ember, aki mondta neked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj?
 13. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus félre vonult, a nagy sokaság miatt.
 14. Ezek után találkozott Jézussal a templomban, és monda neki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!
 15. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította.

2. Sámuel 22,2-3.

És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nekem. Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Pajzsom nékem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.