Napi Áhítat - 2021.02.13. (Szombat)

János 6, 1-21.

  1. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2. És nagy sokaság követte őt, mivelhogy látják az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik a betegeken.

3. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival.

4. Közel volt pedig húsvét, a zsidók ünnepe.

5. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

6. Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt; mert ő maga tudta, mit akar cselekedni.

7. Felelt neki Fülöp: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset.

8. Monda neki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:

9. Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa kenyere és két hala; de mi az ennyinek?

10. Jézus pedig mondta: Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy ötezeren.

11. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adott, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak.

12. Amint pedig jóllaktak, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen.

13. Összeszedték azért, és megtöltöttek tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után.

14. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták: Bizonnyal ez az a próféta, aki eljövendő a világra.

15. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre.

16. Mikor pedig beesteledett, lementek az ő tanítványai a tengerhez,

17. És beszállva a hajóba, átmennek a tengeren túl Kapernaumba. Már sötétség volt, de még nem ment hozzájuk Jézus.

18. És a tenger a nagy szél miatt háborogni kezdett.

19. Mikor azért huszonöt, vagy harminc futamatnyira beeveztek, meglátták Jézust, amint járt a tengeren és a hajóhoz közeledett: és megrémültek.

20. Ő pedig mondta nékik: Én vagyok, ne féljetek!

21. Be akarták azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal annál a földnél volt, amelyre mentek.

Példabeszédek 3,3.

Az szeretet és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;