Napi Áhítat - 2021.02.15. (Hétfő)

János 6, 35-51.

35. Jézus pedig mondta nekik: Én vagyok az életnek kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha.

36. De mondom nektek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek.

37. Mindenki, akit nekem ad az Atya, én hozzám jön; és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem.

38. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

39. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.

40. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam őt az utolsó napon.

41. Zugolódnak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá.

42. És azt mondták: Nem ez-é Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennyből szálltam alá?

43. Felelt azért Jézus és mondta nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!

44. Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja őt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

45. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jön.

46. Nem mintha valaki látta volna az Atyát, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát.

47. Bizony, bizony mondom nektek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

48. Én vagyok az életnek kenyere.

49. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak.

50. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.

51. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.

Példabeszédek 17,9

Aki szeretetre törekszik, elfedezi a vétket, aki pedig folyton előhoz egy dolgot, elszakad még a barátjától is.