Napi Áhítat - 2021.02.17. (Szerda)

János 7, 1-15.

1. És ezek után Jézus Galileában járt; mert nem akart Júdeában maradni, mivelhogy azon igyekeztek a Júdeabeliek, hogy őt megöljék.

2. Közel volt pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.

3. Mondták azért neki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel.

4. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki ismereté akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak.

5. Mert az ő atyjafiai sem hittek benne.

6. Mondta azért nekik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van.

7. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.

8. Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem telt be.

9. Ezeket mondta pedig nekik, és Galileában maradt.

10 .Amint pedig felmentek az ő atyjafiai, akkor ő is felment az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem titokban.

11. A zsidók azért keresték őt az ünnepen, és azt mondták: Hol van ő?

12. És a sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember; mások pedig azt mondták: Nem az, hanem a népnek hitetője.

13. Mindamellett senki sem mert nyíltan beszélni felőle a zsidóktól való félelem miatt.

Észaiás 46, 10.

Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat.