Napi Áhítat - 2021.02.18. (Csütörtök)

János 7, 14-30.

14. Már-már az ünnep közepén azonban felment Jézus a templomba, és tanított.

15. És csodálkoztak a zsidók, ezt mondták: Mimódon tudja ez az írásokat, holott nem tanulta?!

16. Felelt nekik Jézus és mondta: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.

17. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok?

18. Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.

19. Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?

20. Felelt a sokaság és mondta: Ördög van benned. Ki akar téged megölni?

21. Felelt Jézus és mondta nekik: Egy dolgot cselekedtem, és mindnyájan csodáljátok.

22. Azért Mózes adta nektek a körülmetélkedést (nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól): és szombaton körülmetélitek az embert.

23. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon; énrám haragusztok, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton?

24. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!

25. Mondják azért némelyek a jeruzsálemiek közül: Nem ez az, akit meg akarnak ölni?

26. Íme nyíltan szól, és semmit sem szólnak neki. Talán bizony megismerték a főemberek, hogy bizony ez a Krisztus?

27. De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljön a Krisztus, róla senki sem tudja, honnan való.

28. Hangosan kiáltva szólt Jézus a templomban miközben tanított és ezt mondta: Engem mind ismertek, azt is tudjátok mind, honnan való vagyok; de én nem magamtól jöttem, mert igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek.

29. . Én azonban ismerem őt, mert ő tőle vagyok, és ő küldött engem.

30. Megakarják azért őt fogni; de senki sem vetette reá a kezét, mert még nem jött el az ő órája.

1. Sámuel 15, 22.

Sámuel pedig mondta: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Mert, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!