Napi Áhítat - 2021.02.19. (Péntek)

János 7, 31-39.

31

A sokaság közül pedig sokan hittek őbenne; és azt mondják, hogy: A Krisztus mikor eljön, tehet-e majd több csodát azoknál, amelyeket ez tett?

32

Meghallják ezt a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja felőle; és szolgákat küldtek a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.

33

Mondta azért nekik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem.

34

Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda.

35

Mondták azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közé szóródottakhoz akar-e menni, és a görögöket tanítani?

36

Micsoda beszéd ez, amelyet mondott: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda?

37

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltva mondta: Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyon.

38

Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

39

Ezt pedig a Lélekről mondta, amelyet vesznek majd az őbenne hívők: mert még nem küldetett el a Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítetett meg.

Jób 34, 21

Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.