Napi Áhítat - 2021.02.20. (Szombat)

János 7, 40-53.

40. Sokan azért a sokaság közül, amint hallották e beszédet, ezt mondták: Bizonyosan ez az a Próféta.

41. Némelyek pedig mondták: Ez a Krisztus. Mások pedig: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?

42. Nem az írás mondta, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, abból a városból jön el a Krisztus, ahol Dávid élt?

43. Meghasonlás támadt azért ő miatta a sokaságban.

44. Közöttük némelyek pedig el akarták őt fogni, de senki sem vetette reá a kezét.

45. Visszamentek azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és azt mondták nekik: Miért nem hoztátok el őt?

46. A szolgák így feleltek: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!

47. Erre a farizeusok azt felelték nekik: Vajon titeket is megtévesztett?

48. Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hisz-e benne valaki?

49. De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!

50. Monda nekik Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt közülük:

51. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?

52. Erre ezt mondták neki: Vajon te is galileai vagy-e? Nézz utána és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta.

53. És mindnyájan haza mentek.

Ézsaiás 11, 1-6.

  1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál növekedik.

2 .Akin az Úrnak Lelke megnyugszik: bölcsességnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak Lelke, az Úr ismeretének és félelmének Lelke.

3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:

4. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszőjével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent.

5. Derekának övezője az igazság lesz, és veséinek övezője a hűség.

6. És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat.