Napi Áhítat - 2021.02.21. (Vasárnap)

János 8, 1-11.

1. Jézus pedig elment az Olajfák hegyére.

2. Kora reggel azonban ismét a templomban volt, és az egész nép hozzá ment; majd leült, és tanította őket.

3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állították,

4. Mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten értük, mint házasságtörőt.

5. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával a földre írt.

7. De mikor ismét kérdezék őt, felegyenesedve monda nekik: Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

8. És újra lehajolva, írt a földre.

9. Amikor pedig ezt hallották, a lelkiismeret vádolta őket, és egymásután kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt és az asszony, középen állva.

10. Mikor pedig Jézus felegyenesedett és senkit sem látott az asszonyon kívül, monda neki: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?

11. Ő pedig mondta: Senki, Uram! Jézus pedig mondta neki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezz!

1.Mózes 32, 12.

Bizony, jót teszek veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövenye, mely meg nem számlálható sokasága miatt.